Kończące się pierwsze półrocze roku szkolnego 2020/2021 było czasem, w którym większość uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli, tak jak w całym kraju, korzystała z nauki zdalnej. Był to jednak czas niezwykle ważny dla naszej społeczności szkolnej. Zrealizowano bowiem kilka inwestycji, które w istotny sposób poprawią warunki nauki w przyszłości. Część zmian uczniowie mieli okazje już zobaczyć w tym roku szkolnym, z pozostałymi zetkną się po powrocie do nauki w trybie stacjonarnym.

Dzięki staraniom władz gminy Miedźna nasza szkoła wzbogaciła się o nowe boisko wielofunkcyjne oraz bieżnię lekkoatletyczną. Jesteśmy pewni, że nowoczesna baza będzie dobrze służyła uczniom oraz społeczności lokalnej przez kolejne lata. Na co dzień obiekty wykorzystywane będą do zajęć treningowych przez uczniów oddziałów sportowych oraz pozostałych w ramach lekcji wychowania fizycznego.

Władze naszej gminy zadbały również o to, aby po wielu latach szkoła doczekała się kapitalnego remontu przestrzeni wspólnych. Kilka lat temu wykonana została termomodernizacja budynku i choć od zewnątrz obiekt wygląda estetycznie, jego wnętrze wymagało sporych inwestycji. Decyzją organu prowadzącego w okresie wakacyjnym przeprowadzono remont auli oraz korytarzy szkolnych. Dzięki tej inwestycji we wrześniu uczniowie  weszli do pięknej, odnowionej i nowocześnie prezentującej się szkoły. Nowy wygląd zyskała też stołówka, która również przeszła gruntowny remont.

Udział szkoły w projektach dofinansowanych ze środków zewnętrznych zaowocował nowymi pracowniami, w których będą uczyć się dzieci. W listopadzie oddana do użytku została pracownia terminalowa. Odbywać się w niej będą zajęcia z informatyki oraz matematyki. Pracownia została wyposażona w 20 stanowisk terminalowych zarządzanych przez stanowisko nauczycielskie za pomocą zaawansowanego programu. Prowadzący ze swojego stanowiska może udostępniać treści adresowane do uczniów, kontrolować na bieżąco ich pracę poprzez bezpośredni podgląd stanowisk komputerowych, udzielać indywidualnych wskazówek przez przejecie sterowania urządzeniem uczniowskim i ewentualnie indywidualny instruktaż. Pracownia sterowana jest przez serwer, który cotygodniowo archiwizuje pracę uczniów. Na jej wyposażeniu znajduje się drukarka 3D umożliwiająca tworzenie różnych przedmiotów w nowoczesnej technologii. Do dyspozycji pozostaje 65 calowy monitor dotykowy, który pozwala prezentować i edytować różne treści. Pracownia powstała w ramach projektu „W świecie nauki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w latach 2019 – 2021 przez szkoły z terenu gminy Miedźna.

W ramach wspomnianego projektu w szkole pojawiły się nowoczesne pomoce do zajęć z geografii i z fizyki, zakupiono sprzęt multimedialny do prowadzenia zajęć języka angielskiego, nowe wideoprojektory, zestawy słuchawek i głośników. Dostępna jest też drukarka wielofunkcyjna. Uczniowie uczęszczający na zajęcia „Świat elektroniki i dźwięku” oraz „Młody grafik komputerowy” korzystają ze specjalistycznych pomocy dedykowanych specjalnie do tych zajęć oraz z nowych laptopów wraz z oprogramowaniem służącym do obróbki grafiki i zdjęć.

Z kolei dzięki udziałowi szkoły w projekcie „Przygoda z nauką” został zorganizowany i dobrze wyposażony gabinet psychologiczno – pedagogiczny. Prowadzone są w nim m.in. indywidualne zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem urządzenia EEG biofeetback  a także specjalistyczne zajęcia logopedyczne z wykorzystaniem zakupionego na potrzeby tych zajęć oprogramowania.

Dla dzieci z klas młodszych zaaranżowane zostało pomieszczenie do zajęć ruchowych. Ze środków projektowych zakupiono specjalny zestaw urządzeń do integracji sensorycznej. Na stalowym podwiesiu zamontowane zostały różne urządzenia do ćwiczeń umożliwiających realizację terapii.

Wielką atrakcją dla najmłodszych jest podłoga interaktywna „Magiczny dywan”. Warto dodać, że w ramach projektu „Przygoda z nauką” prowadzone są zajęcia korekcyjno- kompensacyjne oraz wyrównawcze z różnych przedmiotów.

Kolejnym przedsięwzięciem zrealizowanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest projekt „Zielona Pracownia”. W ramach programu powstała w naszej szkole pracownia „Zielony zakątek Śląska”, w której już wkrótce uczniowie będą pogłębiać wiedzę z przedmiotów przyrodniczych. W nowoczesnym wnętrzu znalazły się m.in. nowe stoły i krzesła oraz inne meble, tematyczna fototapeta ukazująca zielony las wraz z wymownym w swej treści muralem. Pracownię wyposażono w nowoczesne pomoce i akcesoria. Należą do nich m.in. monitor interaktywny, cyfrowe laboratorium Einsteina, mikroskopy analogowy i cyfrowy, globus do samodzielnego rysowania, globusy fizyczne, modele tektoniczne do ćwiczeń i inne pomoce. W pomieszczeniu zainstalowano oczyszczacz powietrza z jonizatorem, z technologią wykorzystującą światło ultrafioletowe.

Mamy nadzieję, że poprzez unowocześnioną bazę, poprzez lepsze warunki do nauki, do uprawiania sportu i rozwijania swoich pasji, przez możliwość przeprowadzania doświadczeń, własnych mini badań i obserwacji, nasi absolwenci będą lepiej przygotowani do dalszego kształcenia a w przyszłości odpowiedzialnie korzystać z zasobów natury.