Z okazji zakończenia roku szkolnego 2020/2021 składamy całej „Społeczności Szkolnej” najserdeczniejsze życzenia.

Ten pandemiczny rok szkolny był bardzo trudny. Obarczony niepewnością i lękiem. Mimo, że każdy przebywał w swoim domu, nadal był to czas wytężonej pracy.

Dziękujemy Zespołowi Oświaty i Wychowania, Dyrektorom, Nauczycielom, Wychowawcom, całemu Gronu Pedagogicznemu i Wszystkim Pracownikom szkół i przedszkoli, za ciężką całoroczną pracę w tym trudnym pandemicznym czasie.

Dziękujemy za trud i zaangażowanie w przekazywaniu wiedzy i umiejętności młodemu pokoleniu. Dziękujemy za ten rok, za wspólne dni, podczas których razem z uczniami „odkrywaliście Świat”.

Życzymy Państwu zdrowia, wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy, a także wypoczynku i regeneracji sił, by w przyszłym roku szkolnym mogli Państwo dalej podejmować trud wychowania młodego pokolenia.

Szczególne słowa podziękowania i życzenia kierujemy również do Rodziców. Dziękujemy za podejmowany trud współpracy ze szkołą dla dobra dzieci. Państwa zaangażowanie było nieocenione.

Dziękujemy za Wasze zrozumienie i współpracę.

Wam drodzy Uczniowie przekazujemy gratulacje i podziękowania za pragnienie zdobywania wiedzy, za osiągnięte wyniki w dążeniu do poszerzenia horyzontów oraz dbałość o dobre imię szkoły.

Dziękujemy Wam za ten rok szkolny.

Życzymy Państwu aby okres wakacji był czasem wspaniałego wypoczynku, który pomoże przygotować się do jak najlepszego wypełniania obowiązków szkolnych i życiowych w przyszłym roku szkolnym.

Życzymy dużo wakacyjnego słońca, niezapomnianych wrażeń, interesujących podróży oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

Wójt Gminy Miedźna Jan Słoninka
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Kempny wraz z Radnymi
Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Józefa Waliczek
Dyrektor Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej Marzena Mandla