Szanowni Państwo,

Dyrektor Delegatury w Bielsku-Białej Kuratorium Oświaty w Katowicach, zgodnie z § 11 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737)  informuje, że wykaz szkół ponadpodstawowych dostępnych dla absolwentów szkół podstawowych w rekrutacji  na rok szkolny 2022/2023, został zamieszczony na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach: www.kuratorium.katowice.pl w zakładce Rodzice i uczniowie / Rekrutacja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium w zakładce Ogłoszenia /Ogłoszenia inne.


Elżbieta Sobieska
Z-ca Dyrektora Delegatury
Delegatura w Bielsku-Białej
Kuratorium Oświaty w Katowicach
ul. Piastowska 44
43-300 Bielsko-Biała