W roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli, Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli, Szkole Podstawowej im. Stanisława Hadyny we Frydku, Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Miedźnej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnej oraz w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze i oraz w Liceum Ogólnokształcącym im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach zrealizowano tegoroczny “Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka”- edycja 2021/2022. Jego głównym celem było budowanie świadomości występowania czerniaka, odpowiedzialnych zachowań oraz prozdrowotnych postaw wśród młodzieży.

W ramach programu uczniowie poznali czynniki ryzyka oraz metody skutecznej profilaktyki. Został również opracowany scenariusz zajęć lekcyjnych przeznaczony na 1 godzinę lekcyjną wraz z całą niezbędną oprawą dydaktyczną – ulotka, plakat, materiały dla nauczyciela, film tematyczny. Dzięki lekcjom młodzież nabyła umiejętność rozróżnienia znamienia od czerniaka oraz poznała zasady samobadania skóry. Przede wszystkim jednak uczniowie poznali czynniki podnoszące ryzyko zachorowania na czerniaka  oraz zasady ochrony przed nowotworem.

Zajęcia  z zakresu profilaktyki czerniaka były realizowane przez 19 nauczycieli, a uczestniczyło w nich  łącznie 620 uczniów. Nabyta wiedza ma kluczowe znaczenie w ochronie ich samych przed zachorowaniem.

Projekt był realizowany na zaproszenie Studenckiego Koła Naukowego Onkoma działającego przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie w Warszawie – Państwowego Instytutu Badawczego (SKN ONKOMA).