Udział w bezpłatnych szkoleniach daje możliwość rozwijania kompetencji cyfrowych, nabycia umiejętności korzystania z e-usług publicznych i komercyjnych, a także aktywnego i wszechstronnego korzystania z nowych technologii w życiu codziennym.

Rekrutacja trwa od listopada 2018 roku do stycznia 2019 roku. W przypadku wolnych miejsc zostanie uruchomiona rekrutacja uzupełniająca.

Szkolenia do wyboru:

 1. Rodzic w Internecie
 2. Moje finanse i transakcje w sieci
 3. Mój biznes w sieci
 4. Tworzę stronę internetową (blog)
 5. Kultura w sieci
 6. Działam w sieciach społecznościowych

Zapoznaj się z programem szkoleń: http://www.zoiw.miedzna.pl/index.php/22-krok-w-przyszlosc/136-tematy-szkolen-do-wyboru-dla-uczestnikow

Info:

 • szkolenia dla mieszkańców gminy Miedźna powyżej 25 roku życia
 • czas trwania: każdy moduł szkolenia trwa 12 godzin (4 spotkania x 3 h lub 6 spotkań x 2 h)
 • termin szkoleń: luty - czerwiec 2019 roku, dni robocze od poniedziałku do piątku, godziny popołudniowe
 • szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przekazany zakwalifikowanym uczestnikom po zakończeniu rekrutacji
 • miejsce: wybrana przez realizatora placówka oświatowa w gminie
 • zajęcia w 10 osobowych grupach
 • uczestnik może skorzystać tylko z jednego szkolenia w ramach wszystkich modułów tematycznych

Realizator zapewnia:

 • materiały szkoleniowe, notes, długopis, pendrive
 • uczestnicy pracują przy użyciu profesjonalnych laptopów zakupionych w ramach projektu
 • poczęstunek
 • wykłady instruktora oraz wiele ćwiczeń praktycznych
 • szeroki wybór tematów szkoleń
 • wspaniałą atmosferę na zajęciach

Jak się zgłosić? Ważne!

W celu ubiegania się o udział w Projekcie należy dostarczyć lub przesłać pocztą do Biura Projektu następujące dokumenty rekrutacyjne:

 1. a) uzupełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia,
 2. b) podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego,
 3. c)oświadczenie o niepełnosprawności w przypadku ubiegania się o udział osób z niepełnosprawnościami.

Karty  zgłoszeniowe można pobrać ze strony www.zoiw.miedzna.pl (zakładka „Krok w przyszłość”). Karty są dostępne do pobrania w biurze projektu.

Wypełnione i podpisane karty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie do udziału w projekcie Krok w przyszłość” w biurze projektu Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli ul. Poprzeczna 1, 43-225 Wola lub wysłać pocztą.

Regulamin rekrutacji
Oświadczenie o niepełnosprawności
Karta zgłoszenia