Zapytanie ofertowe nr 1/2020 znak sprawy ZOiW 261.1.2020 na dostawę sprzętu EEG Biofeedback do Szkoły Podstawowej im. St. Hadyny we Frydku oraz Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Miedźnej, niezbędnego do realizacji projektu "Gotowi na wiedzę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Załacznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załacznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna

 

 

 

Załącznik nr 2 - akutalizacja od 22.05.2020