Od 1 lipca wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące podatku dochodowego, które zmieniają sposób jego naliczania. Ministerstwo Finansów przygotowało materiały informacyjne ułatwiające zapoznanie się z nimi:

  • Broszurę informacyjną dla nauczycieli, w której zawarte są przykładowe wyliczenia porównujące kwoty podatku należnego: 

1) w roku 2021, 

2) za 2022 r. - wg zasad wprowadzonych w styczniu 2022 r. 

3) za 2022 r - wg nowych zasad wchodzących w życie 1 lipca;

  • Ulotkę informacyjnądotyczącą osób, które osiągają dochody z kilku tytułów – opisującą przewidziane w ustawie z 9 czerwca br. rozwiązania, które zasadniczo znajdą zastosowanie od 1 stycznia 2023 r. (ich wcześniejsze wprowadzenie nie było możliwe z uwagi na aspekty związane z systemami IT);
  • Podręcznik „Niskie podatki”– opisujący całość zmian wprowadzonych ww. ustawą z 9 czerwca br. wraz z konkretnymi przykładami.

Załączniki:

  1. NP Ulotka Nauczyciele
  2. Niskie podatki MEiN
  3. Podręcznik niskie podatki