1. TERMINY

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedźna w roku szkolnym 2021/2022 określone zostały w załączniku do Zarządzenia nr OR.0050.14.2021 Wójta Gminy Miedźna  z dnia 26.01.2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedźna w roku szkolnym 2021/2022.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół podstawowych przedstawia poniższa tabela:

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedźna

 

L.P.

Czynność

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.04.2021 r.

do 30.04.2021 r.

od 01.06.2021 r.

do 11.06.2021 r.

 

do oddziału sportowego
w szkole podstawowej ogólnodostępnej
od 01.04.2021 r.
do 20.04.2021 r.

do oddziału sportowego
w szkole podstawowej ogólnodostępnej
od 01.06.2021 r.
do 09.06.2021 r.

2.

Przeprowadzanie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 157 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe

do 28.04.2021 r.

do 14.06.2021 r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 157 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe

04.05.2021 r. do godz. 1500

17.06.2021 r.
do godz. 1500

 

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

od 06.05.2021 r.
do 12.05.2021 r.

od 18.06.2021 r.
do 23.06.2021 r.

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

17.05.2021 r. do godz. 1500

24.06.2021 r.
do godz. 1500

 

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 24.05.2021 r.

do 28.06.2021 r.

 

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

31.05.2021 r.

29.06.2021 r.

 

 

  1. KRYTERIA

Kryteria oraz przydzielone tym kryteriom punkty i dokumenty potwierdzające spełnienie tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowycha zamieszkałych poza obwodem szkoły, znajdują się w Uchwale Nr XXXIV/186/2017 Rady Gminy Miedźna z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów oraz przyznania określonej liczby punktów kryteriom i określenia dokumentów potwierdzających ich spełnianie w postępowaniu rekrutacyjnym do przyjęcia kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedźna a zamieszkałych poza obwodem szkoły:

http://www.zoiw.miedzna.pl/files/Zalacznik_nr_2_kryteria_do_klas_pierwszych_szkol_podstawowych.pdf

Dokumenty związane z rekrutacją będą dostępne w szkołach podstawowych na terenie naszej gminy. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z wybrana szkołą.