W lipcu 2020 roku dyżur wakacyjny odbędzie się w następujących placówkach:

  1. Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli
  2. Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku.

W sierpniu 2020 roku dyżur wakacyjny odbędzie się w następujących placówkach:

  1. Gminne Przedszkole Publiczne nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Woli w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Woli,
  2. Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze.

W celu zapisania dziecka na dyżur konieczne jest złożenie karty zapisu do przedszkola,
w którym organizowany jest dyżur, w terminie od 04.05.2020 r.  do 29.05.2020 r. Kartę zapisu do dyżurującego przedszkola rodzice pobierają w macierzystej placówce. Karta musi być ostemplowana przez macierzystą placówkę. Zasady zapisów i uczęszczania dziecka na dyżur wakacyjny znajdują się w załączniku do Zarządzenia Wójta Gminy Miedźna nr 35.2020 z dnia 05.03.2020 r.