Informujemy, że w okresie od 1 lipca do 31 lipca 2020 r. realizowane będą dyżury wakacyjne w przedszkolach w Gminie Miedźna. W tym okresie będzie również otwarty żłobek i klub dziecięcy działające w Zespole „Kubusiowe Maluchy” w Woli. Wznowienie działalności przedszkoli, żłobka i klubu dziecięcego stanowi odpowiedź na zgłaszane, realne potrzeby rodziców, dla których jest to jedyna możliwość powrotu do aktywności zawodowej.

Do Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej wpłynęła pozytywna opinia – zgoda PPIS w Tychach na ich otwarcie.Zaniechanie działalności przedszkoli, szkół, żłobka i klubu dziecięcego w mijającym okresie było bardzo ważnym działaniem zabezpieczającym zdrowie wszystkich mieszkańców. Biorąc pod uwagę wzrost zakażeń w zakładach kopalnianych JSW S.A i tym samym duże ryzyko wystąpienia podobnych zdarzeń na terenie Gminy Miedźna, decyzja ta była na tamten czas właściwa.

Obecnie nie odnotowuje się jednak wysokiego wzrostu zakażeń wśród mieszkańców Gminy Miedźna, co może świadczyć o niższym, niż zakładano, ryzyku z tym związanym. Umożliwia to stopniowy powrót działalności instytucji opiekuńczych oraz dydaktyczno-wychowawczych celem zapewnienia opieki dzieciom rodziców najbardziej tego potrzebujących.

Z informacji podawanych przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że sytuacja, z którą się mierzymy będzie nam towarzyszyć jeszcze przez długi czas, więc powrót do funkcjonowania żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli, musi nastąpić. Bezwzględnym warunkiem jest jednak obowiązek spełniania przez te jednostki wszystkich wytycznych GIS, MEN i MZ celem zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa. W tym celu w naszych jednostkach zostały opracowane i wprowadzone procedury wewnętrzne, pozytywnie zaopiniowane przez PSSE w Tychach. Gmina zakupiła maseczki, rękawiczki, fartuchy, kombinezony, przyłbice, termometry, opryskiwacze ciśnieniowe, płyny dezynfekcyjne i dozowniki do płynów. Dokonano ze środków gminnych zakupu koniecznego zabezpieczenia – sprzętu i środków dezynfekcyjnych dla wszystkich placówek.

Jesteśmy gotowi na otwarcie placówek edukacyjnych i opiekuńczych. Szczegółowe informacje o wytycznych obowiązujących w placówkach można znaleźć na stronach internetowych tych jednostek.

Jeżeli Państwo macie pytania to prosimy o bezpośredni kontakt z placówki opiekuńczymi i edukacyjnymi.