Szkoła Podstawowa  nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli  przystąpiła do konkursu organizowanego przez WFOŚiGW w Katowicach pod hasłem „Zielona Pracownia 2020_Projekt” i została laureatem tego konkursu! W pierwszym etapie szkoły przedstawiały swoje własne pomysły i projekty ekopracowni, które chciałaby stworzyć  korzystając z dofinansowania oferowanego przez Fundusz w wysokości 37 500,00 zł. Do wygrania był wkład własny w wysokości 20% kosztów wdrożenia projektowanej pracowni.

W ramach programu powstała w szkole pracownia „Zielony zakątek Śląska”, w której uczniowie mogą pogłębiać wiedzę z przedmiotów przyrodniczych. W nowoczesnym wnętrzu znalazły się m.in. nowe stoły i krzesła oraz inne meble, tematyczna fototapeta ukazująca zielony las wraz z wymownym w swej treści muralem. Pracownię wyposażono w nowoczesne pomoce i akcesoria. Należą do nich m.in. monitor interaktywny, cyfrowe laboratorium Einsteina, mikroskopy analogowe i cyfrowe, globus do samodzielnego rysowania, globusy fizyczne, modele tektoniczne do ćwiczeń i inne pomoce. W pomieszczeniu zainstalowano oczyszczacz powietrza z jonizatorem, z technologią wykorzystującą światło ultrafioletowe.