Giganci Edukacji”

Doposażenie oraz dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół:

- Szkoły Podstawowej nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli;

- Szkoły Podstawowej im. S. Hadyny we Frydku

- Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

- Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Z. Religi w Gilowicach

Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Całkowita wartość projektu: 628 006,38 zł

Kwota dofinansowania: 565 205,71 zł

Okres realizacji: 01.01.2021 r. – 30.06.2023 r.

 Uczniowie brali udział w różnego rodzaju zajęciach, które organizowane były w różnym zakresie w szkołach podstawowych, m.in. poprzez:

  1. wspieranie uczniów z trudnościami w nauce z przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i języków obcych;
  2. rozwijanie uzdolnień i zainteresowań z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych, informatyki (programowania), języków obcych;
  3. zajęcia terapeutyczne oraz specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych oraz ze specyficznymi trudnościami w nauce;
  4. zajęcia wspierające dla uczniów młodszych.

Ponadto sfinansowano nauczycielom szkolenia i kursy doskonalące warsztat pracy nauczyciela. W ramach projektów szkoły zostały doposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne na kwotę ponad 600.000,00 zł.

Przy Liceum Ogólnokształcącym w Gilowicach powstał „Ogródek zielonej energii”, gdzie uczniowie mogą przebywać podczas przerw oraz uczestniczyć w zajęciach na świeżym powietrzu.

Perspektywa 2014-2020