Od 01.09.2020 r rozpoczęła się rekrutacja na dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Miedźnej współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszystkie dokumenty rekrutacyjne wraz z Regulaminem rekrutacji dostępne są w Biurze Projektu, w szkole oraz na stronie internetowej www.zoiw.miedzna.pl.

 

Załączniki:

- Regulamin Rekrutacji uczestników projektu „Gotowi na wiedzę”

- Karta zgłoszenia ucznia

- Oświadczenie uczestnika projektu

- Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego dotyczące niepełnosprawności

- Karta informacyjna dotycząca Uczestnika Projektu