Projekt „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna” realizowany jest w okresie od 01.09.2020 r do 31.01.2022 r.

Wartość projektu to: 558 091,50 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 474 377,77 zł.

Celem przedsięwzięcia jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Miedźna poprzez utworzenie w Gminnym Publicznym Przedszkolu im. Marii Kownackiej w Miedźnej 30 miejsc przedszkolnych, dzięki adaptacji nowych pomieszczeń i ich wyposażenie oraz realizację wysokiej jakości wychowania przedszkolnego poprzez zapewnienie zajęć specjalistycznych dzieciom z niepełnosprawnościami, wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania, podniesienie kwalifikacji i umiejętności nauczycielek przedszkola, realizację dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne 125 dzieci uczęszczających do tegoż przedszkola.

W ramach projektu dostosowana zostanie część budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Miedźnej do celów przedszkola, poprzez zmianę przeznaczenia istniejących sal szkolnych i utworzenie dwóch sal przedszkolnych, jadalni dostosowanej wzrostem do dzieci, sali do terapii SI i gimnastyki korekcyjnej, szatni, salki do neurologopedii. Również dwie istniejące łazienki zostaną dostosowane do potrzeb dzieci. Wejście do przedszkola zostanie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przedszkole zostanie doposażone w niezbędne meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy oraz zabawki. W ramach realizowanych zajęć będą zajęcia wychowania przedszkolnego, które wzbogacone zostaną o nowoczesne metody nauczania, czyli wykorzystanie m.in. narzędzi TIK. Realizowane będą również zajęcia dodatkowe z terapii SI, neurologopedii oraz gimnastyki korekcyjnej. Możliwość podniesienia swoich kwalifikacji będą mieli również nauczyciele, którzy mogą ubiegać się o dofinansowanie do studiów podyplomowych.