Na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 694) okres realizacji projektu „Przygoda z nauką” został wydłużony o 90 dni. Projekt zakończy się 31 marca 2021 r. W tym okresie kontynuowane będą zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli oraz Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli, aby w pełni zrealizować program, a tym samym osiągnąć założone wskaźniki.