Telefony stacjonarne Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli są już dostępne. Zapraszamy do kontaktu.

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dowóz uczniów z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Miedźna do szkół i placówek specjalnych wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu” dostępna jest pod następującym adresem:

https://zoiw.bip.gov.pl/publiccontracts/view/34575

Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z siedzibą w Woli będzie nieczynny 24 grudnia 2021 r.

Usługi: Dowóz uczniów z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Miedźna do szkół i placówek specjalnych wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu.

Znak sprawy: ZOiW.260.4.2021