W związku z kończącym się rokiem szkolnym 2020/2021 przypominamy rodzicom, którym Gmina zapewnia bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu ucznia do szkoły lub zwraca koszty przejazdu ucznia do szkoły na zasadach określonych w umowie zawartej między Wójtem a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice o złożeniu wniosków na przyszły rok szkolny. Sugerujemy, aby rodzice uczniów kontynuujących naukę w roku szkolnym 2021/2022 składali wnioski w miarę możliwości najpóźniej w sierpniu br. ze względu na organizację przewozu i przygotowanie umów dla rodziców tak, aby zachować ciągłość dowozu od 1 września 2021 r. Aktualne informacje dotyczące zorganizowania dowozu oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli: www.zoiw.miedzna.pl w zakładce „ Dla rodziców”- „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek”.

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Zespołem Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli pod numerem telefonu /32/ 211-61-77.