Szanowni Państwo,


Podjęta przeze mnie decyzja o nieotwieraniu żłobka, klubu dziecięcego i przedszkola od dnia 6 maja 2020 r. związana jest z brakiem możliwości zapewnienia w nich warunków określonych w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i  Ministra Edukacji Narodowej, a także zbyt krótkim czasem na obowiązkowe uzgodnienia z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, a następnie ich wdrożenie.

Informacje o warunkach, które samorządy są zobowiązane spełnić pojawiają się na bieżąco na stronach internetowych Ministerstwa lub są podawane podczas odbywających się konferencji rządowych.

Mając na względzie Państwa trudną sytuację życiową, zająłem stanowisko, że najważniejsze  jest bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, a w konsekwencji i Państwa.

Decyzja o ewentualnym otwarciu przedszkoli, czy żłobka w późniejszym terminie będzie rozważana biorąc pod uwagę obowiązujące w danym okresie wytyczne w tym zakresie, oraz ogólną sytuacją związaną z trwającym stanem epidemii.

Nie pozostając obojętnym wobec potrzeb Rodziców, dyrektorzy przedszkoli oraz Zespołu „Kubusiowe Maluchy” w Woli zostali przeze mnie zobowiązani do uzyskania od Państwa informacji o zainteresowaniu powrotem do żłobka, przedszkola dzieci.

Analiza informacji pozwoli na podjęcie odpowiednich decyzji przy uwzględnieniu z jednej strony Państwa potrzeb, z drugiej natomiast bezpieczeństwa.

Apeluję do Państwa o podjęcie odpowiedzialnej decyzji w tym zakresie.

 

 

Z życzeniami zdrowia,

Jan Słoninka Wójt Gminy Miedźna