Dyrektor Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli ogłasza nabór na wolne stanowisko: referent ds. administracyjnych.

 

Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy