O co zadbać przed wyjazdem z Polski?

Twoje dziecko do 18 roku życia podlega obowiązkowi szkolnemu i nauki. Pomyśl o zapewnieniu mu szkoły za granicą zanim wyjedziesz z Polski. Zbierz informacje o systemie edukacji w kraju, do którego jedziesz oraz potrzebne dokumenty. Wskazane jest, aby już przed wyjazdem Twoje dziecko rozpoczęło naukę języka obcego - łatwiej mu będzie porozumieć się z nauczycielami i dziećmi w nowej szkole. Staraj się zaplanować wyjazd tak, by dziecko nie przerwało nauki w trakcie roku szkolnego.

 

Planując wyjazd:

  • skontaktuj się z polskim konsulatem w kraju, do którego jedziesz;
  • poinformuj dyrektora szkoły/gminę o wyjeździe, aby uniknąć konsekwencji prawnych wynikających z nieposyłania dziecka do szkoły;
  • poproś dyrektora szkoły (wychowawcę, pedagoga szkolnego) o opinię o uczniu dotyczącą jego uzdolnień, zainteresowań, ew. trudności, czy specjalnych potrzeb edukacyjnych i przetłumacz ją; w ten sposób ułatwisz swojemu dziecku start w nowej szkole - od pierwszego dnia będzie miało szansę być otoczone odpowiednią opieką i odpowiednio ukierunkowane;
  • zabierz ze sobą ostatnie świadectwo szkolne oraz metrykę urodzenia (odpis aktu urodzenia) dziecka i przetłumacz te dokumenty na język kraju, do którego wyjeżdżasz lub na język angielski;
  • zabierz ze sobą metrykę urodzenia dziecka, najlepiej również przetłumaczoną na język kraju, w którym zamierzasz posłać dziecko do szkoły lub przedszkola.

 

Jak zapisać dziecko do szkoły?

  • wybierz lokalną szkołę, w której dziecko będzie spełniało obowiązek szkolny i obowiązek nauki;
  • postaraj się zapisać dziecko do szkoły, bezpośrednio albo za pośrednictwem lokalnego biura edukacji, przed rozpoczęciem roku szkolnego, a najlepiej jeszcze przed wakacjami;
  • dowiedz się najlepiej bezpośrednio w szkole, jakie dokumenty musisz przedstawić zapisując dziecko do szkoły;
  • zapisując dziecko do szkoły dołącz dokumenty poświadczające jego specjalne potrzeby edukacyjne lub dotychczasowego osiągnięcia oraz udział w zajęciach pozalekcyjnych.

 

Przydatne linki: 

Strona Ministerstwa Edukacji Narodowej i Polonijnego Centrum Nauczycielstwa w Lublinie 
Polskie Placówki za granicą 
Konsulaty panństw obcych w Polsce 
Zespół Szkół da Dzieci Obywateli Polskich czasowo przebywających za granicą 
Rządowa strona dotycząca powrotów do kraju

 
O systemach edukacji w pozostałych państwach europejskich możesz przeczytać w języku polskim pod adresem: www.socrates.org.pl