Częstochowska Komenda Miejska Policji wraz z współorganizatorem Oddziałem Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie podjęła kolejną akcję prewencyjną. Głównym celem kampanii edukacyjnej jest poświęcenie szczególnej uwagi dzieciom, które podczas wakacji aktywnie korzystają z wolnego czasu, również nad wodą.