Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze przystąpiła do konkursu organizowanego przez WFOŚiGW w Katowicach pod hasłem Zielona Pracownia 2019_Projekt i została laureatem tego konkursu! W pierwszym etapie szkoły przedstawiały swoje własne pomysły i projekty ekopracowni, które chciałaby stworzyć  korzystając z dofinansowania oferowanego przez Fundusz w wysokości 35 000 zł. Do wygrania był wkład własny w wysokości 20% kosztów wdrożenia projektowanej pracowni.

W szkole taki projekt stworzyli uczniowie podczas zajęć rozwijających zainteresowania z matematyki. Skorzystali z programu Geogebra, który pozwolił im na graficzne opracowanie pomysłów. Sala będzie podzielona na cztery strefy, opisane poniżej.

Strefa ciszy leśnej (SCL) jest pomysłem uczniów i obejmuje regały do prezentacji pomocy dydaktycznych oraz książek i czasopism o tematyce przyrodniczej, dwa miejsca do odpoczynku na pufach typu sako. Ponadto w strefie znajdą się żywe rośliny oraz terrarium dla żółwia. Strefa ta będzie wyłożona sztuczną trawą. Uczniowie wskazali potrzebę posiadania przestrzeni do wyciszenia i relaksu, zarówno pomiędzy zajęciami jak i podczas nich (np. dla uczniów, którzy wcześniej ukończą sprawdzian czy zadane ćwiczenie). Przestrzeń ta powinna być zielona i żywa (prawdziwe rośliny, nasz szkolny żółw, który ma szansę otrzymać terrarium z prawdziwego zdarzenia).

Archipelag umiejętności to miejsce z pięcioma sześcioosobowymi stolikami dla uczniów (S1, S2, S3, S4, S5), które mają przypominać wyspy. Przy stolikach tych odbywać się będą aktywności uczniowskie, wspólna praca nad ćwiczeniami, doświadczeniami, projektami.

Stoliki od D2 do D5 przeznaczone będą do obserwacji mikroskopowych oraz doświadczeń wraz z szafką do prezentacji i poważniejszych doświadczeń biologicznych tworzą Pass odkrywców.

Biurko z wizualizerem, mikroskopem i urządzeniem wielofunkcyjnym podłączonymi do komputera i tablicy multimedialnej będą stanowić tak zwane Centrum Dowodzenia. Uczniowie będą mieli szansę wreszcie w pełni korzystać z multimediów, w tym prezentacji dynamicznych, filmów, interaktywnych ćwiczeń, mikroskopu elektronicznego. Obok tablicy interaktywnej zawiśnie biała tablica magnetyczna, na której można wywiesić potrzebne materiały bądź narysować szkic na szybko. Nad całością tego sprzętu czuwać będzie nauczyciel.

Całość dopełniają fototapety z motywami przyrodniczymi (wiosenny las oraz kwitnąca łąka) i sufit pomalowany na niebiesko z białymi chmurami, imitujący niebo. Podłoga w przestrzeni sali wyłożona zostanie wykładziną imitującą jasne deski podłogowe.

Wszystkie wymiary podano w metrach. Wszelkich pomiarów dokonali uczniowie podczas zajęć rozwijających zainteresowania z matematyki.

Dopełnienie wizualizacji stanowią projekty uczniów wykonane w popularnej grze komputerowej The Sims 4. Uczniowie samodzielnie wykonali te projekty, korzystając z dostępnych w grze modułów i elementów wyposażenia. Nie stanowią one dokładnego odwzorowania projektowanej ekopracowni, ale są przybliżeniem koncepcji przyświecającej uczniom i ich własnym dziełem, wykonanym w prostym narzędziu. Wartością dodaną tego projektu jest fakt użycia gry komputerowej The Sims do celów czysto praktycznych, co sprawiło uczniom nie tylko dużo zabawy, ale także pokazało, jak czerpać korzyść ze wszystkich umiejętności, jakie w życiu posiadamy. Uczniowie poczuli wielką satysfakcję z tego, iż wykorzystując swoje umiejętności i znajomość gry komputerowej, mogli stworzyć projekt pracowni w swojej szkole, który ma szansę się urzeczywistnić.